KM 083: Co łączy cybernetykę z pielęgniarstwem? – Anna Woda

W tej audycji rozmawiam z Anną Wodą, magistrem pielęgniarstwa pracującą w pielęgniarstwie środowiskowo-rodzinnym. Rozmawiamy o koncepcji pielęgniarstwa informacyjnego, czyli dlaczego informacja i sposób jej przekazania w relacji pacjent-pielęgniarka są ważne […]

Słuchaj:

Recent Posts